>> Komunalni otpad
Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (kućnog otpada) osnovna je djelatnost društva Ladanušić čistoća d.o.o.
>> Spalionica
Ladanušić čistoća d.o.o. raspolaže suvremenom mini spalionicom animalnog i drugog otpada organskog podrijetla.
>> Reciklaža
Odvojeno sakupljanje korisnih sirovina i njihovo recikliranje je jedan od najbitnijih procesa u zaštiti okoliša.
  O nama

Ladanušić čistoća d.o.o. je gospodarsko društvo osnovano 2001. godine sa sjedištem u Rakitnu, općina Posušje . Jedno smo od prvih privatnih poduzeća s komunalnom djelatnošću u BiH.

Više od 10 godina iskustva, tim odgovornih djelatnika te potrebna oprema, vozila, prostor i objekti omogućavaju nam kvalitetno pružanje usluga iz naše djelatnosti.

Usluge

ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava i gospodarstva, uz osiguravanje potrebnih posuda (kante, kontejneri). Organizacija sustava prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada za poduzeća, mjesne zajednice i općine.

SAKUPLJANJE ISKORISTIVOG OTPADA

Sakupljanje otpada i primarna obrada za proces reciklaže. Sakupljamo stari papir/karton, najlon, PET ambalažu, iskorišteno jestivo ulje i druge vrste otpada pogodne za proces reciklaže.

UNIŠTAVANJE ROBE ZA OTPIS / PROIZVODA S ISTEKLIM ROKOM TRAJANJA

Organizacija i izvođenje procesa uništenja ili drugog propisnog zbrinjavanja otpisane robe, bilo da se radi o artiklima s fizičkim oštećenjima, isteklim rokom trajanja ili drugim razlozima zbog kojih je ista neupotrebljiva, te na kraju izdavanje potrebne dokumentacije za knjigovodstveno provođenje otpisa i zadovoljavanje zakonskih propisa.

UNIŠTAVANJE OTPADA ORGANSKOG PORIJEKLA

Spaljivanje otpada životinjskog i biljnog porijekla u odgovarajućoj peći za spaljivanje koja radi u skladu sa zakonskim propisima BiH i EU. Posebno pogodno za uginule manje životinje, otpad iz mesnica i manjih klaonica, hranu biljnog i životinjskog porijekla i slično.

OSTALE VRSTE OTPADA

U mogućnosti smo samostalno ili u suradnji s partnerskim firmama u BiH i EU organizirati sakupljanje i zbrinjavanje i drugih vrsta otpada. Ukoliko imate bilo kakav upit slobodno nas kontaktirajte.

EKO WC KABINE (mobilni toaleti), KONTEJNERI (uredski, sanitarni, skladišni), OGRADA

Najam opreme za manifestacije i gradilišta www.boxi.ba
 Adresa
Ladanušić čistoća d.o.o.
Sutina b.b. 88245 Rakitno
Posušje, Bosna i Hercegovina
Kontakt podaci
Tel: + 387 39 695 200
Fax: + 387 39 695 190
Email: ladanusic.cistoca@tel.net.ba
Podaci o poduzeću
PDV broj: 272073910000
Žiro račun:000000000000000 UniCredit Bank
This site is powered by GCR production