"Ladanušić čistoća d.o.o. je gospodarsko društvo osnovano 2001. godine sa sjedištem u Rakitnu, općina Posušje i jedno smo od prvih privatnih poduzeća s komunalnom djelatnošću u BiH."
>> Komunalni otpad
Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (kućnog otpada) osnovna je djelatnost društva Ladanušić čistoća d.o.o.
 
>> Spalionica
Ladanušić čistoća d.o.o. raspolaže suvremenom mini spalionicom animalnog i drugog otpada organskog podrijetla.
 
>> Reciklaža
Odvojeno sakupljanje korisnih sirovina i njihovo recikliranje je jedan od najbitnijih procesa u zaštiti okoliša.Adresa
Ladanušić čistoća d.o.o.
Sutina b.b. 88245 Rakitno
Posušje, Bosna i Hercegovina
Kontakt podaci
Tel: + 387 39 695 200
Fax: + 387 39 695 190
Email: ladanusic.cistoca@tel.net.ba
Podaci o poduzeću
PDV broj: 272073910000
Žiro račun:000000000000000 UniCredit Bank
This site is powered by GCR production